פיאם7 - מערכת הפצה חדשנית למסמכים מבוקרים

נהלים, הוראות עבודה, חוזרי מנכ"ל, הוראות מחייבות 

הפצה ואישורי קריאה

בכל פעם שמבוצע עידכון בנוהל או הוראת עבודה יש צורך להפיץ את המהדורה החדשה לידיעת גורמים שונים, הן בתוך הארגון ולעיתים גם מחוץ לארגון. בנוסף במקרים רבים נרצה לקבל אישור על כך שהנוהל נקרא.

מערכת PM7 מאפשרת לנו לבצע בקלות הפצה, מעקב וקבלת אישורי קריאה על מסמכים בתוך ומחוץ לארגון.

חיבור ל Matarot QM

מערכת PM7 מתחברת לתוכנת Matarot QM. את העריכה, מעקב השינויים וקבלת תוכן העניינים המעודכן תמיד, כפי שנדרש בתקן, נבצע ב Matarot QM, ובלחיצת כפתור המסמך יעבור ל PM7 ותתבצע הפצה באופן אוטומטי.

נגיש מכל מקום

מערכת PM7 מבוססת על דפדפן אינטרנט, כך שקיימת אפשרות לצפות ולאשר מסמכים מכל מקום בעולם ואין צורך להתקין תוכנה כלשהי. הודעה על מסמך חדש הממתין לקריאה ואישור מתקבלת למייל, ומייל תזכורת ישלח במידת הצורך לפי הגדרות הניתנות לשינוי.

משרד ללא נייר

מערכת PM7 מאפשרת לבצע חתימות גרפיות בתוך הנהלים, אשר נשמרים לאחר מכן כמסמך PDF המוגן מפני עריכה, כך שאין צורך להדפיס, לתייק ולשמור עותק חתום של הנוהל.

חתימה גרפית וסבב חתימות

כאשר עובדים עם חתימות גרפיות, אין יותר צורך לרוץ בין האנשים השונים בכדי לקבל את חתימתם על גבי העותק המודפס, אלא כל אדם קורא וחותם בזמנו החופשי. קיימת אפשרות להגדיר סדר לסבב חתימות, כך שרק לאחר שחתם המוגדר ראשון, יופיע המסמך אצל הבא בתור.

  • QUALITY MANAGEMENT SOFTWARE - ISO - תוכנה לניהול איכות

:הורד מצגת