top of page
EZDOC_LOGOImage1.png

נמאס לכם לרדוף אחרי העובדים בארגון לצורך חתימות, בקרה ועדכונים?

הגיע הזמן להפסיק עם התיקיות המשותפות המסורבלות לגישה; מספיק עם ערמות המסמכים והקלסרים.

יש לנו פתרון מודרני, חדשני, לא יקר ועוצמתי. אל תהסס, בוא להשתבש.
digitalsignaturecertificateprovider-1488

הפצה ואישורי קריאה

בכל פעם שמבוצע עידכון במסמך מבוקר, נוהל, הוראת עבודה, חוזר מנכ"ל וכו' יש צורך להפיץ את המהדורה החדשה לידיעת גורמים שונים, הן בתוך הארגון ולעיתים גם מחוץ לארגון. במקרים רבים נרצה לקבל אישור על כך שהנוהל נקרא. מערכת ezDOC מאפשרת לנו לבצע בקלות הפצה, מעקב וקבלת אישורי קריאה על מסמכים בתוך ומחוץ לארגון.

נגיש מכל מקום

מערכת ezDOC מבוססת על דפדפן אינטרנט, כך שקיימת אפשרות לצפות ולאשר מסמכים מכל מקום בעולם ואין צורך להתקין תוכנה כלשהי. הודעה על מסמך חדש הממתין לקריאה ואישור מתקבלת למייל, ומייל תזכורת ישלח במידת הצורך לפי הגדרות הניתנות לשינוי.

משרד ללא נייר

מערכת ezDOC מאפשרת לבצע חתימות גרפיות בתוך הנהלים, אשר נשמרים לאחר מכן כמסמך PDF המוגן מפני עריכה, כך שאין צורך להדפיס, לתייק ולשמור עותק חתום של הנוהל.

חתימה גרפית וסבב חתימות

כאשר עובדים עם חתימות גרפיות, אין יותר צורך לרוץ בין האנשים השונים בכדי לקבל את חתימתם על גבי העותק המודפס, אלא כל אדם קורא וחותם בזמנו החופשי. קיימת אפשרות להגדיר סדר לסבב חתימות, כך שרק לאחר שחתם המוגדר ראשון, יופיע המסמך אצל הבא בתור.

רשום את פרטיך ונשלח חומר נוסף

אנחנו מארגנים במהירות ובמקצועיות הדגמה חיה של המערכת, שיחת רקע טלפונית, שליחת חומרים נוספים.

תודה על פנייתך

bottom of page